Wear City

Wear City

2019-01-12 02:03:57
Wear city A Project of: Gholamali Baluch and Toktam Hemmati based on the book “the invisible cities by Italo Calvino

Read More


War Collection

War Collection

2019-01-12 02:03:09

Read More


Secret Flower House

Secret Flower House

2019-01-12 01:55:49
"گلخانه مخفی" عنوان یک نمایشگاه در عرصه مد و لباس است که در آکادمی برارا در شهر میلان در ایتالیا برپا شد. "پروژه "گلخانه مخفی" با الهام از فرهنگ شرق و رویکردی مدرن با رمانتیسیسم در ارتباط است. از طریق تاریخ مد دنیایی رمزآلود و عمیق را کشف می‌کنیم که طراحان بسیاری سعی در تفسیر آن کرده‌اند.

Read More


PRESENT TO FRIDA

PRESENT TO FRIDA

2019-01-10 18:35:36

Read More


JUNGLE COLLECTION 1

JUNGLE COLLECTION 1

2019-01-10 18:32:06

Read More